AP Honda Safety Trainning by FORZA ClubZA 300 อบรมขับขี่ปลอดภัย 18 พฤศจิกายน 2561

เขียนโดย: Mr Argus

เมื่อ: 18 ตุลาคม 2561 - 17:12

 

          เรียนเชิญสมาชิกชาว FORZA ClubZA 300 เข้าอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย Basic Course (รอบที่2) ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ที่ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยรามคำแหง โดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม 

 

ตารางกิจกรรม

08:00 - พบกันที่ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยรามคำแหง

08:40 - ขึ้นห้องประชุม พร้อมอบรมภาคทฤษฏี 

11:00 - ลงสนามฝึก การเข้าโค้ง มี 3 วิธี

12:00 - พักทานข้าวที่โรงอาหาร 

13:00-15:30 - ฝึกการเบรค, การหลบกรวย , การเข้าใจการทำงาน ระบบเบรค abs

16:00 - แจกประกาศนียบัตรขั้นเบสิค

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook